Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 40(1) – 13 ta’ Settembru 2012