Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill Nru 41(1) – 16 ta’ Ottubru 2012