Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 42 (1)- 13 ta’ Novembru 2012