Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 43 (1)- 18 ta’ Dicembru 2012