Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 44 (1)- 16 ta’ Jannar 2013