Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 45 (1)- 19 ta’ Frar 2013