Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 46 (1)- 15 ta’ Marzu 2013