Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 1 (1)- 4 ta’ April 2013