Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 10 (1)- 24 ta’ Settembru 2013