Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 11 (1)- 22 ta’ Ottubru 2013