Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 12 (1)- 4 ta’ Novembru 2013