Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 13 (1)- 12 ta’ Novembru 2013