Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 2(1) 11 t’April 2013