Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 3 (1)- 25 ta’ April 2013