Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 4 (1)- 7 ta’ Mejju 2013