Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 5 (1)- 16 ta’ Mejju 2013