Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 6 (1)- 11 ta’ Gunju 2013