Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 7 (1)- 4 ta’ Lulju 2013