Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 8 (1)- 8 ta’ Awwissu 2013