Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 9 (1)- 30 ta’ Awwissu 2013