Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 14 (1)- 19 ta’ Dicembru 2013