Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 15 (1)- 21 ta’ Jannar 2014