Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 16 (1)- 11 ta’ Frar 2014