Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 17(1) 18 ta’ Frar 2014