Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 18(1) – 17 ta’ Marzu 2014