Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 19(1) – 22 ta’ April 2014