Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 20(1) -30 ta’ April 2014