Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 22(1) – 27 ta’ Gunju 2014