Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 23(1) – 21 ta’ Lulju 2014