Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 24(1) – 18 ta’ Awwissu 2014