Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 25(1) – 22 ta’ Settembru 2014