Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 26(1) – 27 ta’ Ottubru 2014