Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 29(1) – 20 ta’ Jannar 2015