Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 30(1) – 18 ta’ Frar 2015