Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 31(1) – 23 ta’ Marzu 2015