Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 34(1)- 23 ta’ Gunju 2015