Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 35(1) – 14 ta’ Lulju 2015