Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 36(1) – 17 ta’ Awwissu 2015