Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 37(1) – 23 ta’ Settembru 2015