Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 38(1) – 14 ta’ Ottubru 2015