Minuti tal-Laqgha tal-Kunsill 39(1) – 16 ta’ Novembru 2015