Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 40(1)- 15 ta’ Dicembru 2015