Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 42(1)- 16 ta’ Frar 2016