Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 43(1)- 23 ta’ Marzu 2016