Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 45(1)- 19 ta’ Mejju 2016