Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 49(1)- 29 t’Awwissu 2016