Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 46(1)- 27 ta’ Mejju 2016