Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 47(1)- 23 ta’ Gunju 2016