Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 48(1)- 20 ta’ Lulju 2016