Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 49(1)- 29 ta’ Awwissu 2016